> ACROSAT activities published in Science Connection, the bilingual magazine of BELSPO in February-March 2014

  • J. Stavrakou, J.-F. Müller and M. Bauwens, Monitoring van luchtkwaliteit vanuit de ruimte/La qualité de l'air surveillée depuis l'espace, Science Connection, februari-maart, février-mars, 34-35, 2014.

> Een voorsmaakje

De figuur hieronder toont aan de hand van een voorbeeld aan hoe men betere inschattingen kan maken van emissies door zogenaamde bottem-up modellen te confronteren met satellietwaarnemingen. Zo bleek de uitstoot als gevolg van de branden in Rusland in 2010 geschat via “bottom-up”-modellen onderschat te zijn met een factor 2 tot 4. Deze bevinding wijst op het bestaan van een bron die niet meegerekend is in de “bottom-up”-uitstoot, hoogst waarschijnlijk van de verbranding van turfgronden. Turfbranden zijn zeer moeilijk te blussen en hebben een sterke uitstootcapaciteit. Daarom zouden ze in rekening gebracht moeten worden in toekomstige luchtkwaliteitsplannen voor deze regio.

Wil je hier graag meer over weten: Het volledige artikel vind je terug onder deze link [pdf] of in [Science Connection]

SC_nl

> Un aperçu

Dans la plaine de Chine du Nord, qui regroupe un quart des terres cultivées du pays, les fermiers ont l’habitude de brûler les résidus des récoltes pour fertiliser le sol. Ajoutés à la pollution due aux autres activités anthropiques, ces incendies contribuent à la très mauvaise qualité de l’air en Chine du Nord. Les données satellitaires révèlent que la source causée par ces feux est probablement environ 10 fois plus élevée qu’estimée auparavant, et qu’elle rivalise avec les autres sources anthropiques en juin (Figure). Ce résultat devrait contribuer à redéfinir la gestion des pratiques agricoles dans cette région.

Pour en savoir plus: L'article complet peut être téléchargé sous le lien [pdf] ou dans [Science Connection]

SC_fr

 

Link naar de website van het Federaal Wetenschapsbeleid
Link naar de Federale Portaalsite